KARISMAsthlm_logo2017_mobil
Nöjda arrangörerna Ann Björk och Helena Hallgarn i en paus i salen Stockholm på Grand Hôtel.

De digitaliserar juristbranschen

Helena Hallgarn och Ann Björk, grundare av företaget VQ Legal, arrangerar för femte året det största juridiska forumet i Sverige VQ Knowledge and Strategy Forum samtidigt som de digitaliserar juristbranschen med nya lösningar.

Den 8 oktober på Grand Hôtel i Stockholm samlades 170 deltagare från 30 svenska advokatbyråer och flera namnkunniga internationella föredragshållare för att diskutera, mingla och få nya insikter om framtidens juristbransch.
 
Vad är VQ Knowledge and Strategy Forum?
– VQ Forum är ett årligt event som samlar internationella talare för att diskutera utvecklingen på juristmarknaden utifrån ett brett perspektiv. Såväl ledarskapsfrågor som affärsutveckling, kunskapshantering och teknik diskuteras på konferensen. I år fokuserar vi särskilt på prisstrategier som gynnar både advokatbyråer och klienter, samt hur byråer kan uppnå vinstökning genom produktivitet, nya affärsmodeller och nytt arbetssätt.

Vilka är deltagarna?
– Deltagare är vd:ar, styrelseordförande, affärsutvecklare och delägare från över 30 advokatbyråer samt bolagsjurister från några av Sveriges största företag.

Varför ska man komma till VQ Forum?
– För att fånga upp vad som händer på juristmarknaden både i Sverige och internationellt och få inspiration och praktiska tips på hur man ska möta den förändring som sker.

Det är en omvälvande tid för jurister just nu, med klienternas ökade krav och helt annan konkurrens. Tidigare hade advokatbyråer i princip monopol på juridisk rådgivning, men idag finns alternativa juristbyråer, outsourcing-leverantörer och ny teknik som helt har förändrat marknaden. Många byråer har börjat anpassa sig och börjat arbeta mer strategiskt med dessa frågor för att effektivisera sig och använda IT-stöd bättre. De byråer som är framsynta har insett att det inte är långsiktigt hållbart att arbeta som man har gjort tidigare.

Det är en spännande tid nu när en förändring inom juristsektorn är på gång, så det gäller att följa med vad som händer!

Vi vill att deltagarna ska inspireras och få med sig nya idéer hem.

Hur kom ni på att ni skulle göra det, varför, bakgrund?
– Vi startade vår konsultverksamhet VQ för fem år sedan. I samband med det ville vi lyfta frågor om kunskapshantering, effektivisering och professionalisering ur ett bredare perspektiv och få den svenska juristmarknaden att reagera på utvecklingen utomlands som var på väg hit. Vi ville visa på allt spännande som händer och ge praktiska exempel på innovationer, användande av teknik och nya sätt att leverera juridiska tjänster. Visa att det faktiskt går att förändra!

Hur är det uppbyggt?
– Vi har ett antal tunga internationella talare som ger sin erfarenhet på prisstrategier och lyckade förändringar med ny affärsmodell inom en byrå respektive startande av en helt ny typ av juristbyrå som använder tekniken och processtänk för att åta sig ärenden enbart till fasta priser. Sen kommer Poolia Legal att redovisa en mycket intressant studie som de har genomfört under hösten av svenska chefsjurister och VD:ar om bolagsjuristens roll och hur juristfunktionen kan skapa affärsmässiga mervärden. Resultatet kommer att analyseras och debatteras av en panel bestående av vd:ar för företag, chefsjurister och vd:ar eller styrelseordföranden för advokatbyråer.

Därefter tar ett mingel vid, med livemusik. En viktig del av konferensen är också nätverkandet och att få träffa kollegor i branschen under trevliga former. Utbytet under pauserna är nästan lika stort som under konferenspassen!

Hur många år har ni kört? Hur har det utvecklats genom åren?
– I år har vi femårsjubileum för VQ Forum. Under dessa fem år har forumet utvecklats mot mer praktiskt fokus från de mer teoretiska diskussionerna som var dominerande de första åren. Anledningen är såklart att det finns fler framgångsrika exempel på förändrade arbetssätt, affärsmodeller och nya sätt att leverera tjänster på att faktiskt visa upp. Marknaden har också mognad och tagit till sig den förändring som sker.

Vad är det mest intressanta under årets event?
– En intressant fråga är hur man värderar juridiken och vilket värde man skapar som jurist? Om man kan effektivisera processen kan man bli mer proaktiv mot klienten och skapa ett annat värde för företagen. Därför ska det bli särskilt spännande att få ta del av resultatet av Poolia Legals undersökning kring hur företagsledare ser på juridiken, jämfört med hur juristerna själva uppfattar detta.

En annan intressant fråga, som även hänger samman med värderingen av juristtjänsterna, är hur advokatbyråer ska möta klienternas prispress, men ändå få tillräckligt betalt för sitt arbete? Det är en svår fråga, som vi hoppas få bra diskussioner kring och idéer under konferensen.

Vilka är ni som gör det?
– Vi som arrangerar VQ Forum är Helena Hallgarn och Ann Björk på företaget Virtual Intelligence VQ. Vi har bakgrund som affärsjurister på byråer som Mannheimer Swartling och Vinge, och har en mycket gedigen erfarenhet av knowledge management (kunskapshantering) och av att driva IT-projekt för jurister. År 2010 grundade vi VQ som bistår advokatbyråer, bolagsjuristavdelningar och andra kunskapsföretag att bli mer effektiva och moderna med hjälp av rätt IT-stöd.

Vad arbetar ni med för övrigt?
– Vi har även utvecklat ett helt nytt verktyg för det juridiska arbetet – VQ Legal. VQ Legal är både ett verktyg och innehåller juridiska mallar. Verktyget är byggt för att skapa anpassade dokument på ett effektivt sätt genom att svara på ett antal juridiskt relevanta frågor om förutsättningarna för det aktuella ärendet. Alla dokument som behövs i ärendet skapas då automatiskt, anpassade efter angivna förutsättningar.

Hur ser ni på juristbranschen i Sverige och Stockholm?
– Den svenska juristbranschen står inför ett förändringsarbete, som kan upplevas jobbigt, men som samtidigt är väldigt spännande. Det gäller att fokusera på att skapa mervärde, arbeta effektivt – att göra rätt saker på rätt sätt helt enkelt!

Vad är mest intressanta just nu som det pratas om i branschen?
– En intressant utveckling är alla nya uppstickarbyråer som har etablerat sig de senaste åren. Många av dessa har planer på att använda teknik för att leverera tjänster på ett nytt sätt, som ska bli spännande att följa.

Har branschen förändrats för kvinnor genom åren?
– Förändringen går åt rätt håll. Det har blivit lättare att kombinera familj med karriär med hjälp av mobilt stöd och flexiblare arbetstider, samt att även män är föräldralediga i större utsträckning, men fortfarande återstår mycket att göra. Det är fortfarande en alldeles för låg andel kvinnor som tar sig hela vägen till att bli delägare på byråerna.

Den största utmaningen med att vara kvinna i juristbranschen?
– Framför allt två saker. Dels att lyckas kombinera familj och karriär och dels att få en mentor som stöd under karriären.

PERSONLIGT MED Helena Hallgarn

KARRIÄR: Jur kand och civilekonomexamen vid Uppsala universitet 1993.Biträdande jurist på Mannheimer Swartling och därefter arbetat med KM-frågor där 1994-2000, Knowledge Manager på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå 2000-2002, KM-chef på Vinge advokatbyrå 2002-2010.
ARBETE: Startade VQ Legal den 18 mars 2010 tillsammans med Ann. Arrargerar årligen VQ Knowledge and Strategy Forum i Stockholm.
FAMILJ: Man och två barn 7 och 9 år.
ARBETE: Äger och driver företaget VQ Legal.
BOR: Strängnäs
GULDKANT FÖR MIG I STOCKHOLM: Få gå på någon av min syster Anna-Marias (sångerska och musikalartist) föreställningar och njuta av hur oerhört skicklig hon är.
FÖREBILD I JURISTBRANSCHEN: Professor Richard Susskind som tidigt analyserat och förespått förändringarna inom juristbranschen.

PERSONLIGT MED Ann Björk

KARRIÄR: Jur kand vid Lunds universitet 2000. Tingstjänstgöring vid Helsingborgs tingsrätt 2000. Biträdande jurist på Vinge 2000-2003. KM-jurist och ställföreträdande KM-chef på Vinge 2003-2010.
ARBETE: Startade VQ Legal den 18 mars 2010 tillsammans med Helena. Arrargerar årligen VQ Knowledge and Strategy Forum i Stockholm
FAMILJ: Man och två barn, 9 och 10 år.
BOR: Bromma
GULDKANT FÖR MIG I STOCKHOLM: Att slinka in på kvarterskrogen Astrids med familjen och få äta fantastiskt god mat i en familjär miljö när man inte hinner laga mat hemma. Att springa längs med Mälaren – Bromma är fantastiskt vacker med stigar längs med vattnet hela vägen från Alvik till Hässelby!
FÖREBILD I JURISTBRANSCHEN: Även jag har Professor Richard Susskind som förebild. Det är han som etablerat begreppet legal knowledge engineer, vilket beskriver vårt arbete i VQ på pricken.

Vad var det intressantaste
på konferensen?

Charlotte Fossander, Advokat/Managing Partner, Vinge

– Seminarierna bekräftade min bild av att juridikköparna ute på företagen idag är betydligt mer sofistikerade och spetsiga när de upphandlar juridiska tjänster. Som advokat gäller det att vara mycket noggrann med planering, offerering och uppföljning och att lyssna på vad kunderna verkligen efterfrågar. Det här är en trend som har varit under de senaste fem åren i branschen och blir starkare hela tiden.

Tobias Wåhlén, marknads- och kommunikationschef, Lindahl.

– Att få bekräftat att konkurrensen ökar från flera olika håll i juristbranschen. Vi utvecklas hela tiden för att bli bättre för våra klienter. Det räcker inte längre att göra som man alltid gjort. Kulturen i branschen håller på att förändras. Man måste lyssna på klienten på ett helt annat sätt i dag och att det är viktigt att göra det man är bra på. Prispress och krävande klienter utmanar gamla sanningar i branschen, och det är positivt.

Charlotte Steen Roumeliotis, Chief Legal Counsel, Sandvik Construction

– Att man i dag kan outsoursa juridiska tjänster till Indien, som en  integrerad del i arbetsprocessen.

Daniel Vamos-Fecher, analytiker, Day One.

– Det intressantaste var att höra om den helt nya brittiska affärsmodellen som firman Radiant Law arbetar efter. Den innebär att man i ett kundprojekt använder seniora advokater, nya teknologiska lösningar och outsoursing i kombination.

Biörn Riese, Partner, Mannheimer Swartling.

– Det värdefullaste tycker jag är själva arrangemanget. Det är ett utmärkt tillfälle för branschen att träffas och en bra samlingpunkt att diskutera aktuella frågor som gäller både bolagsjurister och advokatbyråer. Det gör att vi lättare kan förstå varandra.

Andreas Selin, Selin Legal

– Intressant tyckte jag var att bolagsjuristerna var så nöjda med sitt jobb. Över 90 %  var nöjda enligt Poolia Legals rapport som redovisades på ett av dagens seminarium. Dessutom var det spännande under paneldebatt att höra om samarbetet mellan de olika rollerna som bolagsjurister och externa juristbyråer har och hur det fungerar i praktiken.